Skip to content

Hrono Food for Soul


Imaginacija nije isto što i vizualizacija niti ono što je naša mašta! ✨

Imaginacija je urodjena sposobnost čoveka da upotrebom svih svojih resursa uma, duha i snage materijalizuje ono što je u svojoj imaginaciji osmislio.

Želja

Jedna od njih je da žele više od života za sebe i da imaju tu urodjenu moć
imaginacije da što zamisle to i ostvare.

Rad sa mentorom

Mentorski program se sastoji od različitih tehnika i alata potrebnih da delo ugleda svetlost dana, materijalizuje se iz imaginacije.

Realizacija

Počinjemo zajedničkim otkrivanjem šta je to tačno još uvek samo u domenu vaše mašte, kako iz mašte prelazi u imaginaciju a zavšavamo sa materijalizacijom.

Umetnost Imaginacije


Imaginacija + Materijalizacija

Umetnost imaginacije je mentorski šestomesečni program na kom radimo na kreativnim sposobnostima pojedinca, smeštenim u osećajima, mislima i idejama u umu.

Dugogodišnjim radom sa velikim brojem pojedinaca uvidela sam da svako nema sposobnost da vizualizuje i da svako ima sposobnost da koristi imaginaciju, koristeći ona čula koja mu najviše odgovaraju.

Svako od nas u sebi nosi sav potreban potencijal i mogućnost da bude sve što
poželi. Samo neki pojedinci uspeju u tome.

Želite li da napišete knjigu, promenite radno mesto, nadjete savršenog partnera, promenite mesto življenja, ili nešto drugo hoćete da postignete i nešto vam baš i ne ide realizacija?

Onda je ovo pravi program za vas.