Skip to content

Programi


Hrono Food for Soul

Imaginacija je urodjena sposobnost čoveka da upotrebom svih svojih resursa smeštenih u umu, duhu i telu materijalizuje ono što je u svojoj imaginaciji osmislio.

Quantasens

Quantasens program obuhvata sticanje i usvajanje znanja neophodnog za svakodnevni rad na sebi, kao vid samopomoći na putu do najbolje verzije samih sebe.

Reiki

Reiki je jednostavna i efikasna tehnika davanja energije sebi ili drugima. Apsolutno je bezbedna za sve, za decu, starije osobe, trudnice, za biljke, za životinje.