Skip to content

Quantasens


Quantasens metoda i učenje nastali su nakon dugogodišnjeg istraživanja,učenja i rada na sva tri polja ljudskog bivstvovanja! ✨

Kako se naše telo sastoji od fizičkog,mentalnog i duhovnog odnosno energetskog nivoa,prekid na jednom od njih dovodi do disbalansa celog organizma.

Svako od ta tri naša tela je podjednako važno za naš celokupni rast i razvoj kao i za razvoj ličnih postignuća u svim oblastima našeg života.

Stečenim znanjem iz oblasti kvantne terapije, Reiki metode, NLP učenja, Jin Shin Jutsu metode, regreso terapije, Recall healing učenja, tibetanskih isceliteljskih praksi, mentalne energije kao i umetnosti disanja i meditacije, radiestezije, nastao je Quantasens program kao skup najboljeg iz svih metoda.

Duh

Nivo 1

Um

Nivo 2

Telo

Nivo 3

Šta dobijate nakon edukacije?


Viši energentski nivo

Bolji san

Bićete odmorniji

Pravilno ćete disati

Bićete produktivniji

…i još dosta toga!

Quantasens program obuhvata učenje i sticanje znanja neophodnog za svakodnevni rad na sebi, kao vid samopomoći na putu do najbolje verzije samih sebe.
Samopomoć, kao i pomoć drugima, neophodna je naročito u situacijama u kojima se osećamo zaglavljeno, bez energije, jasnog cilja, i bez jasnog uvida kako dalje napred.

Quantasens metoda sastoji se od niza jednostavnih tehnika i alata za postizanje vrhunskih rezultata na polju ličnog rasta i razvoja, harmonije uma, duše i tela.


Bilo da se odlučite za rad sa Quantasens terapeutom ili da prodjete obuku kako bi mogli i sami nekom da ulepšate život svojim znanjem Quantasens metode, podjednako ćete osetiti blagodeti na polju sopstvenog rasta i razvoja.